Slide Trebate energetski certifikat? 095/321-2000

Energetski certifikat

Energetski certifikat 

Energetski certifikat je dokument koji govori o energetskim svojstvima građevinskog objekta: stana, zgrade, kuće itd. Ministarstvo graditeljstva je izdalo pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (možete pročitati pročišćeni tekst na ovom linku), prema kojem energetski certifikat može izdati samo ovlaštena osoba. Ured Lovrić ima ovlaštenje ministarstva za izdavanje certifikata.

Vrijednosti na energetskom certifikatu su dokaz energetskih svojstava objekta i pokazuju kolika je potrošnja energije izračunata prema pretpostavljenom režimau korištenja objekta, što ne mora nužno izražavati realnu potrošnju jer ona ovisi i o ponašanju korisnika.

Sadržaj  energetskog  certifikata  je također propisan  pravilnikom,  a sastoji se od:

 • općih podataka o objektu
 • energetskog razreda objekta
 • podataka o ovlaštenom izdavatelju certifikata
 • podataka o energetskim sustavima objekta
 • klimatskih podataka (klima na području gdje se nalazi objekat)
 • podataka o utrošku energije za referentne  i  stvarne  klimatske  podatke
 • elaboracije tehničkih pojmova
 • popisa normi i propisa koji su primijenjeni

Pomoću energetskog certifikata možemo uspoređivati energetske potrebe objekata, što može poslužiti kao osnova za ulaganja u nove tehnologije s alternativnim sustavima za opskrbu energije. To bi trebalo rezultirati smanjenjem ukupne potrošnje energije objekta i zaštitom okoliša.

Za  postojeće  građevinske objekte energetski certifikat sadrži  i  prijedlog ekonomski  opravdanih  mjera  za  poboljšanje  energetskih  svojstava  objekta. Drugim riječima, to je i savjet za ulaganje u poboljšanje enrgetske učinkovitosti.

 

Postupak energetskog certificiranja

Postupak energetskog certificiranja građevinskog objekta čini:

 • energetski pregled objekta,
 • vrednovanje i ocjenjivanje na temelju energetskog pregleda,
 • izdavanje energetske iskaznice objekta.

 

Što je energetski pregled? Što je energetski certifikat?

 

Energetski pregled 

Obavezan dio postupka energetskog certificiranja postojećih zgrada koji uključuje prikupljanje i obradu podataka o stanju objekta, potrošnji energije te uključuje izlazak ovlaštene osobe na teren kako bi se ustanovilo stvarno stanje građevine.

Cilj energetskog pregleda objekta je istražiti značajke svih sustava te ovojnice objekta u cilju pronalaska i davanja prijedloga za uštedu energije. Studija se sastoji od pregleda objekta te analize prikupljenih informacija. Pregled objekta sastoji se mjerenja, vizualnog pregleda, te razgovora sa korisnikom objekta, prikupljanju računa za energiju te tehničkih podataka o energetskim sustavima i ovojnici objekta. Nakon toga se vrši analiza prikupljenih informacija, usporedba sa važećim propisima, određuju se moguća mjesta uštede energije te navode financijski isplative mjere energetske efikasnosti prema redoslijedu povrata uloženih sredstava. Na temelju kvalitetno razrađenog izvještaja o energetskom pregledu te specificiranim mjerama uštede mogu se dobiti sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, banaka, lokalne samouprave.

 

Energetski razredi zgrada

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

 

Energetski razred

QH,nd,ref – specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m²a)
A+    ≤ 15
A    ≤ 25
B    ≤ 50
C    ≤ 100
D    ≤ 150
E    ≤ 200
F    ≤ 250
G    > 250

Energetski razred grafički se prikazuje na energetskom certifikatu zgrade strelicom s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje izraženoj u kWh/(m²a) prema slici:

Energetski

iconhouse

Kontakt

Mob: 095/321-2000

Tel/fax: 023/382-428

E-mail: info@ured-lovric.hr

Karlovački prilaz 1a | Zadar