Stručni nadzor

Usluge stručnog nadzora nad izvedbom strojarskih instalacija. Nadzorom se osigurava potpuna kontrola troškova i kvalitete gradnje, isto tako se osigurava da je građenje u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom, odnosno građevinskom dozvolom te važećim zakonima i posebnim propisima.

Stručni nadzor nad izvođenjem strojarskih instalacija obuhvaća slijedeće radove i usluge:

  • Savjetovanje i zastupanje investitora i njegovih interesa u pitanjima  koja se odnose na izbor opreme i izvoditelja radova, te  organizacija izvođenja cjelokupnog projekta. 
  • Utvrđivanje ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti  građenja propisane posebnim zakonima. 
  • Provođenje stručnog nadzora nad građenjem i izvedbom s  obračunom izvedenih radova.
  • Praćenje dinamike radova i koordinacija izvedbe radova.
  • Kontrola ispunjavanja ugovornih obaveza izvođača radova prema investitoru.
  • Sudjelovanje u obračunu i preuzimanju radova.
  • Sastavljanje završnog izvješća.

 

Usluge  |  Info: niste kreirali stavku, molimo dodajte stavku.

Kontakt

Mob: 095/321-2000

Tel/fax: 023/382-428